dilluns, 13 de setembre de 2010

visiteu el blog de l'exposició Mutatis Mutandis:

http://mrabalmutatismutandis.blogspot.com/