dilluns, 27 de maig de 2013

VOLUM #3 Llibre-objecte de la sèrie Volums de Volums, Arts Libris 2013