dissabte, 10 de maig de 2014

Àlbum #2 Memòria dispersa 2014. Fira Arts Libris 2014, ARts saNTA MÒNica bcN